29/03/2018 14:55
Xem với cỡ chữ

Sẽ trình Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp ngày 26/3/2018 cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá tổng kết việc thi hành Luật Đầu tư công, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, trình Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2018.
Việc sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công theo yêu cầu nói trên sẽ có nhiều tác động đối với hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) trong thời gian tới bởi VDB là tổ chức quản lý cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Ngoài ra, VDB còn được giao nhiệm vụ cho vay lại vốn ODA của Chính phủ.
Được biết, theo pháp luật hiện hành, các nguồn vốn nói trên của VDB đều được quy định là vốn đầu tư công và được quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công./.

Ban CSPT

Tìm theo ngày :