15 năm VDB
ĐÀO QUANG TRƯỜNG, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 28/05/2021   |Xem tiếp
Được thành lập theo Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là Ngân hàng chính sách của Chính phủ, thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế, tăng cường an ninh và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.
Ngày 20/05/2021   |Xem tiếp
Tháng Năm về, cả nước ta náo nức những hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - với tấm lòng kính yêu và biết ơn vô hạn. Tháng 5 hằng năm, cũng là dịp cán bộ, người lao động hân hoan kỷ niệm ngày thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 20/05/2021   |Xem tiếp
Nguyễn Quang Dũng, Nguyên Q.Chủ tịch HĐQT NHPT
Ngày 19/05/2021   |Xem tiếp
Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Khép lại chặng đường 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII - với vô vàn khó khăn và thách thức, đáng chú ý nhất là sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Bằng sức mạnh nội sinh, tinh thần đoàn kết của cả dân tộc giúp Việt Nam vượt qua tất cả và vươn lên.
Ngày 04/05/2021   |Xem tiếp
Ngày 20/4/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 5.
Ngày 20/04/2021   |Xem tiếp
Để tập hợp mọi nguồn lực, dốc sức phấn đấu với quyết tâm cao nhất thực hiện thành công mọi nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2021, Tổng Giám đốc NHPT phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Trách nhiệm, chủ động, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch.
Ngày 15/04/2021   |Xem tiếp
Ngày 31/3/2021, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ký ban hành Quyết định số 82/QĐ-NHPT thành lập Thành lập các Cụm thi đua; quyết định số 83/QĐ-NHPT công nhận Cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua trong hệ thống NHPT.
Ngày 02/04/2021   |Xem tiếp
Ngày 29/01/2021, Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đã có Công điện số 01/NHPT-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT về việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
Ngày 01/02/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:9338
Lượt truy cập: 8615935