03/06/2020 14:56
Xem với cỡ chữ

VAMC xúc tiến thành lập sàn giao dịch nợ

Theo báo cáo mới được công bố của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), công ty đang xúc tiến thành lập sàn giao dịch nợ VAMC nhằm quản lý, khai thác thông tin về các khoản nợ.
VAMC dự kiến trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền duyệt tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng (430,73 triệu USD) để bổ sung nguồn vốn và nâng cao năng lực tài chính mua nợ xấu theo giá thị trường.
Đồng thời, công ty xây dựng hệ thống thông tin về các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu để giới thiệu tới các nhà đầu tư quan tâm, tạo tiền đề để xây dựng trung tâm dữ liệu về nợ xấu nhằm thúc đẩy giao dịch trên thị trường mua bán nợ; trong đó VAMC là trung tâm của thị trường.
Sắp tới, VAMC tập trung mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt của các tổ chức tín dụng yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống, các tổ chức có tỷ lệ nợ xấu trên 3% với phạm vi và số lượng nợ xấu theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.
Mục tiêu năm nay của VAMC là xử lý 50.000 tỷ đồng dư nợ gốc, mua 5.000 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường và 15.000 tỷ đồng phát hành trái phiếu đặc biệt.
Theo báo cáo của VAMC, trong năm 2019, công ty đã mua 381 khoản nợ với tổng dư nợ gốc nội bảng là 20,54 nghìn tỷ đồng./.
HN Nguồn: TTXVN
Tìm theo ngày :

Khách online:22783
Lượt truy cập: 11516763